KIES voor kinderen

Gescheiden?……….kies voor KIES

KIEStr

 

KIES  staat voor:
Kinderen In Echtscheiding Situatie

KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind van gescheiden ouders.
KIES is door Ed Spruijt (Universiteit van Utrecht) onderzocht naar de effecten en wordt door hem, ouders en kinderen aanbevolen als begeleidingsprogramma.
KIES kent verschillende begeleidingsprogramma’s.
KIES coaches zijn opgeleid en gecertificeerd door het Expertisecentrum Kind en scheiding.

Doelen van de KIES spel en praatgroepen:

 • Kinderen de mogelijkheid bieden om op een neutrale plaats aan hun eigen gevoelens toe te komen zonder loyaliteitsconflict t.o.v. de ouders.
 • Vertrouwen krijgen in de nieuwe situatie.
 • Kinderen met andere lotgenoten situaties laten spelen, vertellen en uiten. Ze leren van en met elkaar begrijpen, accepteren.
 • Kinderen handreikingen bieden om eigen mogelijkheden goed te leren benutten en toe te passen om keuzes te leren bespreken met hun ouders.
 • Kinderen zijn tijdens hun verdere ontwikkeling beter in staat om op een andere wijze om te gaan met de scheiding en de daardoor ontstane veranderingen.
 • Open communicatie met beide ouders.

Voor wie?

 • KIES voor kinderen van 5 t/m 8 jaar
 • KIES voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
 • KIES voor Jeugd van 13 t/m 17 jaar

Nazorg?
Indien nodig kan er nazorg geboden worden aan de kinderen en ouders.
Hierbij staat het kind centraal.

kids

Meer informatie over KIES vindt u bij Expertisecentrum Kind en Scheiding:
www.kiesvoorhetkind.nl

  Aanmelding

Aanmelden kan bij onderstaande trainers of maak gebruik van het contactformulier.

Inbegrepen:

 • Intakegesprek
 • 8 bijeenkomsten
 • Begeleiding van 2 gecertificeerde KIEStrainers / psychotherapeut
 • Evaluatie/ advies
 • Materialen
  Trainers

Anette Broekhuis
tel. 0621582791
e-mail: aembroekhuis@hotmail.com

.

Joke Schaefer
tel. 074-2663079
e-mail: jokeschaefer@rtforyou.nl

Agenda

Bij voldoende aanmeldingen starten we met een nieuwe groep.

 

 Tarief

De training kost inclusief materialen € 250 (betaling bij opgave).

Om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding, bel dan:
Anette Broekhuis: 06 – 21 58 27 91