De ander en ik

GROEPSTRAINING VOOR KINDEREN DIE GEPEST WORDEN OF GEPEST ZIJN.

pesten

In Nederland worden meer dan 25 % van alle kinderen gepest. Denk aan:  aanvallen, vernederingen en buiten sluiten.  Ze voelen geen vertrouwen, hebben te weinig zelfrespect en kunnen moeilijk grenzen hanteren. Hun zelfbeeld is vertroebeld waardoor ze niet meer onbevangen met leeftijdsgenoten kunnen omgaan.

Hoe zie je dat aan een kind?

 • Het kind denkt en piekert veel
 • Kan moeilijk tegen onverwachte gebeurtenissen
 • Zoekt veel steun bij volwassenen die hij/zij wel vertrouwt
 • Raakt snel in paniek
 • Kan in veilige situaties soms boos of erg verdrietig reageren
 • Kan zich moeilijk concentreren (let op veel dingen tegelijk)
 • Soms lichamelijke klachten
 • Vermijdt uitdagingen

Tijdens de aandachtsgerichte cognitieve training maken we gebruik van “De bejegeningsmethode”.  Dit is een moderne communicatietechniek  die zich richt op het uitwerken van relaties met anderen.  Harmonie  – conflict – afstandelijkheid – nabijheid  zijn hierbij sleutelwoorden om op een andere manier met jezelf en de ander in contact te staan. Er is ruimte genoeg  om  persoonlijke processen niet meer te ervaren vanuit afwijzing maar met gezonde uitdaging.

De training geven we luchtig en invoelend omdat het kind zich op de eerste plaats veilig moet voelen.  Lichaamswerk, spelen, praten en gevoelens uiten worden telkens afgewisseld om de doelen te bereiken.

Specifieke doelen:

 • (zelf) Vertrouwen versterken
 • Het verbeteren van respect in woord en lichaamshouding
 • Het ontdekken van kwaliteiten en ervaren hoe je die kunt gebruiken
 • Angsten herkennen en daar een betere vorm aangeven
respect
Wie voor zichzelf opkomt en rekening houdt met andermans grenzen, wordt gewaardeerd en gerespecteerd.
De groepsgrootte varieert tussen 6 en 8 deelnemers.
De training bestaat uit acht bijeenkomsten
Opgave: Vanaf 9 jaar

Voor meer informatie en opgave kunt contact opnemen met:
Anette Broekhuis
e-mail: aembroekhuis@hotmail.com
telefoon: 06 – 21 58 27 91
Joke Schaefer
e-mail: jokeschaefer@rtforyou.nl
telefoon: 074 – 26 630 79

of maak gebruik van het contactformulier.

 

Datum

Bij voldoende aanmeldingen starten we met een nieuwe groep.

Tarief

De training kost inclusief materialen € 250 (betaling bij opgave).

Om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding,
bel dan met:
Anette Broekhuis: 06 – 21 58 27 91

Netzoalsik steunt de stichting “Twente tegen pesten”. Netzoalsik steunt de stichting "Twente tegen pesten"